La colla basa el seu funcionament en l’assemblearisme. No existeixen les reunions de Junta, ja que entenem que no han de prendre cap decisió sinó aplicar les presses pel grup a les reunions mensuals. Com qualsevol entitat tenim els càrrecs bàsics que es responsabilitzen de les àrees de:

  • Presidència
  • Tresoreria
  • Secretaria

La colla es reuneix en reunió ordinària cada primer diumenge de mes (per regla general) on es tracten els temes generals de la colla i els grups exposen els seus punts i són votats i aprovats. A partir d’aquí cada grup organitza les seves reunions, activitats o tasques a fer durant el mes.

La colla té 4 grups principals on participen els membres de la colla. Que són:

A mes, hi han varies comisions que s’encarreges de diverses tasques durant el curs on hi participen membres de cualsevol del grups anteriors com son:

  • Merchanding
  • Difusió
  • Bar/castanyada
  • Imatge coorporativa
  • Cebafoc

Cada grup compta amb un cap i amb diversos caps que s’encarreguen de diversos temes interns. Tots els caps es reuneixen en reunió de Caps a final de mes amb la finalitat de posar en comú els temes a parlar en la reunió mensual i preparar l’ordre del dia de la pròxima reunió ordinària així com donar-se suport.

En ser una entitat assembleària, tothom té dret a veu des de el primer dia que entra, però el dret a vot s’ha de guanyar participant en la colla (al mateix grup/ reunions / Sortides….). La participació activa garanteix que els membres que voten la direcció que ha de prendre la entitat són els membres que hi treballen per portar-la endavant. Cal un any de participació activa (mínim del 60% d’assistència) per guanyar el dret a vot. De la mateixa manera que s’ah de guanyar es pot perdre. El dret d’assistència i de veu no es perd mai.