Tabals

El grup de tabals s’encarrega dels actes de percussió i animació. Té el cap de tabals que centralitza la coordinació amb la resta de la colla i dos caps més que són el cap de ritmes (s’encarrega dels assajos) i el cap de material (S’encarrega de la gestió dels instruments).

Les tasques que fan el grup de tabals a la colla són:

  • Manteniment dels instruments
  • Creació de ritmes
  • Assaigs de coordinació i tècnica
  • Coreografies

Presentacio dels tabalas a la festa major 2017

 

Principals instruments 

Repenique

Caixa

Agogo

Rocar

Tabals

Surdos